četrtek, 20. september 2012

Ob stotrideseti obletnici prvega slovenskega pevskega zbora Lira

“LIRA”Boh je reku: »Hruška bodi,
Tu se “Lira” bo rodila
Da bo pela o svobodi
Pela pesmi Mira«.

Boh je reku: »Hruška rasti
Pesmi so kot staro vino
Pojte z mero, polni časti
Za slovensko domovino«.

Boh je reku: »Hruška cveti«
In pod njo so pet' začeli
Kot njih mati, že pred leti

Ljudske pesmi tiho peli.

Boh je reku: »Zdaj počasi«
Oni pa so dalje peli
Peli so kot v stari vasi
O ljubezni spram deželi.

Boh je reku: »Zbogom mila«
In zapeli so po tem
Ko sej' hruška posušila
»Slovenec sem, Slovenec sem«.

Boh je reku: »Hruške nove
Ki se bodo razcvetele
Posadite za rodove
Da vam bodo »Lire« pele«.

Boh je reku: »Uč'te sina
Naj ga hruška, njene veje,
Kot vse naša Domovina

S pesmijo v srcu, greje«.

Arsenije Lazić
20. septembra 2012


     Graškova hruška, foto Branko Novak

Ni komentarjev: